Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe

Persoonlijk betrokken en op traditioneel christelijke wijze.

De gemeente Elburg

De gemeente Elburg, gelegen op de Veluwe in de provincie Gelderland bestaat uit de hoofdplaats Elburg, een Hanzestad. Andere kernen binnen de gemeente Elburg zijn 't Harde en Doornspijk, het buurtschap Hoge Enk en voormalig buurtschap Oostendorp, welke aan Elburg is vastgegroeid.

Elburg was tot 1798 één van de vijf steden in het Kwartier van Veluwe die in hoge mate zelfbestuur hadden en vertegenwoordigers naar de Statenvergadering in Arnhem stuurden. In de Franse tijd werd het kerspel Elburg omgezet naar een Gemeente. De huidige gemeentegrenzen zijn ontstaan tijdens een gemeentelijke herindeling op de Noord-Veluwe in 1974. Daarbij werd de voormalige gemeente Doornspijk aan Elburg toegevoegd.

Luchtfoto Elburg van de kenmerkende vesting met op de achtergrond het Veluwemeer.

Luchtfoto Elburg van de kenmerkende vesting met op de achtergrond het Veluwemeer.

Begraafplaatsen in de Gemeente Elburg

De gemeente Elburg beschikt over de volgende begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Oostelijke Rondweg , gelegen aan de Oostelijke Rondweg 80 in Elburg . Nieuwe graven worden nog op deze begraafplaats uitgegeven.
  • Begraafplaats Bovenweg , gelegen aan de Bovenweg 41 in 't Harde . Ook op deze begraafplaats worden nog nieuwe graven uitgegeven.
  • Begraafplaats Zuiderzeestraatweg-West , gelegen aan de Zuiderzeestraatweg-West in Doornspijk . Nieuwe graven worden nog op deze begraafplaats uitgegeven.

Minder bekende, maar wel geregistreerde begraafplaatsen in de gemeente Elburg zijn:

  • B egraafplaats Burchtstraat , gelegen aan de Burchtstraat 1a inElburg . Deze begraafplaats is in gebruik sinds 1829 en had als oorspronkelijke naam 'begraafplaats Nunspeterweg', maar in 1961 werd de toegang verplaatst naar de Burchtstraat.
  • Joodse Begraafplaats , gelegen aan de Oostwal in Elburg . De oudste grafzerk op deze begraafplaats dateert uit 1768, maar er zijn aanwijzingen dat ook voor die tijd er ter aarde bestellingen plaatsvonden.
  • Grafkelder Johannahoeve en Grafkelder landgoed Zwaluwenburg , beiden gelegen in (op) 't Harde.
Begraafplaats Bovenweg in 't Harde.

Begraafplaats Bovenweg in 't Harde.

Begrafenisverzorging in Elburg, Doornspijk, 't Harde, Oostendorp en Hoge Enk

Wat te doen bij een overlijden in de gemeente Elburg?

Stap 1: Contacteer de (huis)arts
Bij een thuisoverlijden is de huisarts degene die het overlijden moet vaststellen. Bij een overlijden in bijvoorbeeld het ziekenhuis is dit de aanwezige dienstdoende arts. Zodra de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld ontvangt u een verklaring van overlijden. Deze verklaring heeft de begrafenisverzorger benodigd om voor u aangifte van overlijden te kunnen doen bij de Burgerlijke Stand van de betreffende gemeente.

Stap 2: Meld het overlijden bij Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe
Wij zijn dag en nacht bereikbaar via het centrale meldings- en informatienummer 0341 – 26 00 34. Na het melden van het overlijden zal de begrafenisverzorgercontact met u opnemen om een afspraak te maken om de begrafenis met u door te spreken.

Stap 3: Leg belangrijke documenten klaar
Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Dan is het fijn om te weten dat de begrafenisverzorger u deze zorgen zoveel mogelijk uit handen zal nemen. Het is handig als u de volgende zaken klaarlegt:

* Het legitimatiebewijs van de overledene
* Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de begrafenis (mogelijk uzelf)
* Eventueel het trouwboekje
* Een adressenlijst voor de rouwcirculaires
* De gewenste kleding voor de overledene
* De wilsbeschikking van de overledene (indien aanwezig)
* Eventuele begrafenispolissen
* De verklaring van overlijden die u van de arts heeft gekregen

Stap 4: Stel kerk of genootschap op de hoogte
De kerk of organisatie kan zich dan eventueel voorbereiden op de plechtigheid of zorgen voor begeleiding in het rouwproces.

Natuurbegraven

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. In de gemeente Elburg zijn geen natuurbegraafplaatsen gesitueerd.

Vanuit de gemeente Elburg zijn de alternatieve dichtsbijzijnde en vaker gebruikte natuurbegraafplaatsen:

  • Natuurbegraafplaats Elspeterbos , gelegen aan de Apeldoornseweg (zuidelijk t.o.v. nummer 133) in Elspeet . Deze natuurbegraafplaats is eind 2019 in gebruik genomen. De graven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd en worden nimmer geruimd. Link naar website: https://natuurbegraafplaatselspeterbos.nl/
  • Natuurbegraafplaats Heidepol , gelegen aan de Harderwijkerweg 37 in Arnhem . Nieuw heideveld, oude beukenlaan en natuurgraslanden: natuurbegraafplaats Heidepol heeft het allemaal. Aan de rand van Nationaal Park de Hoge veluwe, ligt dit prachtige gebied van 17 hectare, met een rijke variatie aan bomen, planten en dieren. Link naar de website: https://www.natuurbegravennederland.nl/heidepol/
  • Natuurbegraafplaats Westerwolde , gelegen aan de Alverschotenseweg 50 in Assel, gemeente Hoog Soeren (nabij Apeldoorn). Ten zuiden van Assel ligt, op landgoed Westerwolde: Natuurbegraafplaats Westerwolde. Dit was de eerste natuurbegraafplaats in Nederland. In 1944 gaf de burgemeester van Apeldoorn aan de familie Westerwoudt, die op Assel 330 hectare grond in bezit had, toestemming om de gronden naast de in 1941 gebouwde Heilige Geestkapel te gebruiken als familie-begraafplaats. Link naar de website: http://www.natuurbegraafplaatswesterwolde.nl/
  • Natuurbegraafplaats De Polberg (in oprichting) , gelegen in de Gelderse gemeente Heerde wordt op het gelijknamige landgoed Natuurbegraafplaats De Polberg gerealiseerd. De ontwikkelingen kunt u volgen op de website van de natuurbegraafplaats, link naar de website: https://www.natuurbegraafplaatsdepolberg.nl/

Graven die worden uitgegeven op natuurbegraafplaatsen zijn veelal eeuwigdurend. Het gebruik van een traditioneel grafmonument is niet toegestaan, de graven worden veelal gemarkeerd met zwerfkeien, kleine houten bordjes (boomstammetjes) of herinneringsbomen.

Begrafenissen op persoonlijke en traditioneel christelijke wijze.

begrafenis

Een begrafenis is een vorm van lijkbezorging waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Synoniemen voor begrafenis zijn teraardebestelling, graflegging en inhumatie. De begrafenis besluit een geheel aan plechtigheden die in totaliteit ook wel ' uitvaart ' genoemd worden.

Er zijn nog twee andere wettelijke vormen van lijkbezorging, waaronder cremeren en ook kan de overledene zijn of haar lichaam vooraf ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

De Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe verzorgt enkel begrafenissen.

Wetgeving

De begrafenis moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze tijd kan worden verkort dan wel verlengd, bijvoorbeeld omdat familie uit het buitenland moet komen. De burgemeester dient hiervoor toestemming te verlenen.

Er zijn binnen de wet mogelijkheden om een persoon te begraven op eigen terrein. De gemeente verleent hiervoor toestemming wanneer aan speciale voorwaarden wordt voldaan. Het is raadzaam een dergelijk verzoek al voor het overlijden in te dienen bij de gemeente Nunspeet.

eigen of algemeen graf

Voor een eigen graf in de gemeente Nunspeet wordt het uitsluitend recht verleend voor het begraven van een overeldene. Er mag op een eigen graf een monument worden geplaatst.

Een algemeen graf blijft in beheer bij de gemeente Nunspeet. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om hier te begraven. Een monument mag op dit type graf niet worden geplaatst.

Grafrust

Voor elk graf geldt een verplichte grafrust van ten minste 10 jaar. Grafrust betekent dat er niet geruimd mag worden, er mag in de periode van 10 jaar wel worden (bij)begraven.