Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe

Persoonlijk betrokken en op traditioneel christelijke wijze.

De gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet, gelegen op de Veluwe in de provincie Gelderland, bestaat uit de kern Nunspeet met de voormalig buurtschappen Oosteinde, Westeinde, Zwarte Goor en Zoom, het dorp Elspeet met de buurtschppen Grote Kolonie en Kleine Kolonie, en de dorpen Vierhouten en Hulshorst.

Vanwege de ligging op de Noordwest-Veluwe op de grens van het bosrijke Veluwemassief enerzijds en het Veluwemeer aan de andere zijde is de gemeente Nunspeet zeer in trek bij recreanten en (natuur)toeristen. Ook maakt de gemeente Nunspeet deel uit van de zogenaamde Bijbelgordel of Biblebelt. Christelijke politieke partijen behalen een ruime meerderheid bij de lokale en landelijke verkiezingen.

Luchtfoto Nunspeet met onderin de Begraafplaats Nunspeet-West

Luchtfoto Nunspeet met onderin de Begraafplaats Nunspeet-West

Begraafplaatsen in de Gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet beschikt over een viertal gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Nunspeet-West , gelegen aan de Van Oordtstraat 110 in Nunspeet . Nieuwe graven worden nog op deze begraafplaats uitgegeven en onlangs is uitgebreid met kindergraven en zijn er gedenkplekken voor vroeggeborenen aangebracht. Op het terrein van de begraafplaats bevind zich een uitvaartcentrum, waar men gebruik kan maken van opbaarfaciliteiten, de aula en koffiekamer.
  • Begraafplaats Nunspeet-Oost , gelegen aan de Eperweg 51 in Nunspeet . Er worden geen nieuwe graven meer uitgegeven op deze begraafplaats, wel kan nog worden begraven in de bestaande graven. Enkele jaren geleden is de aula op deze begraafplaats gesloopt.
  • Begraafplaats Elspeet , gelegen aan de Uddelerweg 72 in Elspeet . Nieuwe graven worden nog op deze begraafplaats uitgegeven en ook deze begraafplaats is onlangs uitgebreid met kindergraven en is er een hofje aangebracht met een gedenkplek waar een levenloos kind geboren voor de 24e week van de zwangerschap begraven en herdacht kan worden. Op deze begraafplaats is een (gemeentelijke) aula aanwezig welke onlangs is uitgebreid met een familiekamer.
  • (Oude) Begraafplaats Eperweg , gelegen aan de Eperweg 22 in Nunspeet . Deze begraafplaats wordt niet meer gebruikt om te begraven.

De dorpen Hulshorst en Vierhouten beschikken niet over een (gemeentelijke) begraafplaats.

Baarhuisje uit 1829 gelegen op de (oude) begraafplaats Eperweg.

Baarhuisje uit 1829 gelegen op de (oude) begraafplaats Eperweg.

Begrafenisverzorging in Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

Wat te doen bij een overlijden in de gemeente Nunspeet?

Stap 1: Contacteer de (huis)arts
Bij een thuisoverlijden is de huisarts degene die het overlijden moet vaststellen. Bij een overlijden in bijvoorbeeld het ziekenhuis is dit de aanwezige dienstdoende arts. Zodra de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld ontvangt u een verklaring van overlijden. Deze verklaring heeft de begrafenisverzorger benodigd om voor u aangifte van overlijden te kunnen doen bij de Burgerlijke Stand van de betreffende gemeente.

Stap 2: Meld het overlijden bij Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe
Wij zijn dag en nacht bereikbaar via het centrale meldings- en informatienummer 0341 – 26 00 34. Na het melden van het overlijden zal de begrafenisverzorgercontact met u opnemen om een afspraak te maken om de begrafenis met u door te spreken.

Stap 3: Leg belangrijke documenten klaar
Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Dan is het fijn om te weten dat de begrafenisverzorger u deze zorgen zoveel mogelijk uit handen zal nemen. Het is handig als u de volgende zaken klaarlegt:

* Het legitimatiebewijs van de overledene
* Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de begrafenis (mogelijk uzelf)
* Eventueel het trouwboekje
* Een adressenlijst voor de rouwcirculaires
* De gewenste kleding voor de overledene
* De wilsbeschikking van de overledene (indien aanwezig)
* Eventuele begrafenispolissen
* De verklaring van overlijden die u van de arts heeft gekregen

Stap 4: Stel kerk of genootschap op de hoogte
De kerk of organisatie kan zich dan eventueel voorbereiden op de plechtigheid of zorgen voor begeleiding in het rouwproces.

Natuurbegraven

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. In de gemeente Nunspeet is na jarenlange voorbereiding eind 2019 de Natuurbegraafplaats Elspeterbos in gebruik genomen.

Vanuit de gemeente Nunspeet zijn de alternatieve dichtsbijzijnde en vaker gebruikte natuurbegraafplaatsen:

  • Natuurbegraafplaats Heidepol , gelegen aan de Harderwijkerweg 37 in Arnhem . Nieuw heideveld, oude beukenlaan en natuurgraslanden: natuurbegraafplaats Heidepol heeft het allemaal. Aan de rand van Nationaal Park de Hoge veluwe, ligt dit prachtige gebied van 17 hectare, met een rijke variatie aan bomen, planten en dieren. Link naar de website: https://www.natuurbegravennederland.nl/heidepol/
  • Natuurbegraafplaats Westerwolde , gelegen aan de Alverschotenseweg 50 in Assel, gemeente Hoog Soeren (nabij Apeldoorn). Ten zuiden van Assel ligt, op landgoed Westerwolde: Natuurbegraafplaats Westerwolde. Dit was de eerste natuurbegraafplaats in Nederland. In 1944 gaf de burgemeester van Apeldoorn aan de familie Westerwoudt, die op Assel 330 hectare grond in bezit had, toestemming om de gronden naast de in 1941 gebouwde Heilige Geestkapel te gebruiken als familie-begraafplaats. Link naar de website: http://www.natuurbegraafplaatswesterwolde.nl/

Graven die worden uitgegeven op natuurbegraafplaatsen zijn veelal eeuwigdurend. Het gebruik van een traditioneel grafmonument is niet toegestaan, de graven worden veelal gemarkeerd met zwerfkeien, kleine houten bordjes (boomstammetjes) of herinneringsbomen.

Begrafenissen op persoonlijke en traditioneel christelijke wijze.

begrafenis

Een begrafenis is een vorm van lijkbezorging waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Synoniemen voor begrafenis zijn teraardebestelling, graflegging en inhumatie. De begrafenis besluit een geheel aan plechtigheden die in totaliteit ook wel ' uitvaart ' genoemd worden.

Er zijn nog twee andere wettelijke vormen van lijkbezorging, waaronder cremeren en ook kan de overledene zijn of haar lichaam vooraf ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

De Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe verzorgt enkel begrafenissen.

Wetgeving

De begrafenis moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze tijd kan worden verkort dan wel verlengd, bijvoorbeeld omdat familie uit het buitenland moet komen. De burgemeester dient hiervoor toestemming te verlenen.

Er zijn binnen de wet mogelijkheden om een persoon te begraven op eigen terrein. De gemeente verleent hiervoor toestemming wanneer aan speciale voorwaarden wordt voldaan. Het is raadzaam een dergelijk verzoek al voor het overlijden in te dienen bij de gemeente Nunspeet.

eigen of algemeen graf

Voor een eigen graf in de gemeente Nunspeet wordt het uitsluitend recht verleend voor het begraven van een overeldene. Er mag op een eigen graf een monument worden geplaatst.

Een algemeen graf blijft in beheer bij de gemeente Nunspeet. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om hier te begraven. Een monument mag op dit type graf niet worden geplaatst.

Grafrust

Voor elk graf geldt een verplichte grafrust van ten minste 10 jaar. Grafrust betekent dat er niet geruimd mag worden, er mag in de periode van 10 jaar wel worden (bij)begraven.