Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe

Persoonlijk betrokken en op traditioneel christelijke wijze.

Coronavirus (COVID-19) en Begrafenissen

Geupdate: 24 maart 2020 om 20:00 uur. Nog actueel: 25 maart 2020 om 14:45 uur.

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nedeland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op deze pagina van de Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe informeren wij u graag over de gevolgen en eventuele aanpassingen die door het uitbreken van het virus van toepassing zijn voor begrafenissen. Antwoorden op meer algemenere vragen kunt u vinden op de website van het RIVM, link hier. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, namens CBV zullen deze pagina zo actueel mogelijk proberen te houden.

Welke gevolgen zijn er voor een begrafenis?

De overheid heeft op 15 maart verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is besloten om alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, etc. te sluiten tot en met 6 april.

Op 23 maart is door de overheid besloten om alle bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni, ook met minder dan 100 personen. Voor onder andere begrafenissen is een uitzondering gemaakt welke op 24 maart is gepubliceerd.

Deze maatregel is van grote invloed op condoleancebezoeken, plechtigheden en begrafenissen. Samenkomen en samen met uw familie, vrienden en bekenden rouwen en met elkaar het verlies delen, is nu niet mogelijk in iedere vorm.

Condoleancebezoeken, plechtigheden en begrafenissen mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan, dit is inclusief medewerkers van kerk, uitvaartcentra, begraafplaats en medewerkers CBV. Daarbij dient er onderling 1,5 meter afstand genomen kunnen worden.

Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er geen koffie of thee geschonken en is er geen nazit.

Ter bescherming van uw gezondheid en die van de medewerkers van CBV, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de begrafenisverzorger van de Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe waar mogelijk telefonisch met u het contact onderhoudt.

Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor.


De bovenstaande maatregelen gelden voor ALLE begrafenissen, ook wanneer er verder geen sprake is van overlijden door het coronavirus.


Condoleren

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.


Een respectvol alternatief voor handen schudden

Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.
Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.


Risico op besmetting na overlijden

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis.

De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het virus wordt overgedragen via hoesten en niezen.

Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo.

Mensen die met de overledene in aanraking komen, zoals overledenenverzorgers, dragen beschermende kleding. Ook in contact met nabestaanden zullen zij voorzichtig zijn en kunnen beschermende middelen dragen/gebruiken om zowel u als zichzelf te beschermen tegen mogelijke besmetting.


Thuis opbaren?

Gelukkig kan er nog steeds gekozen worden om thuis op te baren. GGD en RIVM zien geen redenen om dit niet te doen. Uiteraard houdt CBV de berichtgeving van het RIVM en brancheorganisaties hierover in de gaten.

De overledene kan ook in een kerkgebouw of uitvaartcentrum opgebaard worden.


Voorzorgsmaatregelen bij het bespreken van de begrafenis

U als nabestaande heeft nauw contact gehad met de overledene tijdens zijn ziekte en mogelijk ook daarvoor.

Bij een besmetting is de GGD direct in actie gekomen en heeft contact-onderzoek gedaan bij de familieleden en overige personen met wie de patiënt/overledene in contact is geweest.

De begrafenisverzorger van CBV zal u vragen of u inderdaad gecheckt bent alvorens hij met u de begrafenis gaat regelen. Hij moet u deze vraag stellen gezien het besmettingsrisico. Wij vragen hiervoor uw begrip.


Moet de kist direct gesloten worden en blijven?

Nee, op dit moment is er geen aanleiding om de kist direct te sluiten, ongeacht of de overledene in contact is geweest met het virus. Nabestaanden kunnen het hoofd van een overledene in een kist beter niet meer aanraken met bijvoorbeeld een zoen. Aangezien het coronavirus zich vooral via de lucht door druppels uit de neus en keel verspreidt, is het gezicht een plek waar die nog goed kunnen zitten. Het coronavirus zou, volgens de GGD, nog één tot drie dagen besmettelijk kunnen zijn via een overledene onder koele amstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. Onderzoek wijst uit dat besmettelijke ziekten meestal na enkele uren tot een dag zijn verdwenen.