Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe

Persoonlijk betrokken en op traditioneel christelijke wijze.

Het team van begrafenisverzorgers, laatste verzorgenden en gastdames van Christelijke Begrafenisonderneming Veluwe staan, gesterkt door scholing, training en ervaring, garant voor een waardig afscheid. Dag en nacht staan zij klaar om ontboden te worden na een overlijden.

Begrafenisverzorger Attie van den Berg

Mijn interesse om begrafenisverzorger te worden ontstond een aantal jaren geleden, toen ik bij een overlijden binnen de eigen familie, kennis maakte met het beroep. De interesse voor dit beroep heeft mij vanaf dat moment niet meer losgelaten. Om principiële redenen verzorg ik uitsluitend begrafenissen en géén crematies.


Vanaf het allereerste moment zal ik zorgdragen voor de vele keuze’s die samen gemaakt moeten worden, zodat op de dag van de begrafenis alles tot in de kleinste details is geregeld.

Met passie zet ik mij volledig in: Mijn werk staat op de achtergrond.
Als de begrafenis volledig naar de wensen van de overledene en nabestaanden is verlopen, dan geeft dat mij veel voldoening.


Vanuit persoonlijk geloof mag ik weten dat de Heere in dit alles mijn Herder en Leidsman is, maar ook dat ik dit bijzondere werk kan en mag doen, in afhankelijkheid van Hem die gezegd heeft;
"En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld."


Attie van den Berg

begrafenisverzorger